Hộ gia đình

 • Thu nhập thấp

  Hệ thống 3 kWp trở xuống cho gia đình dùng điện 1 - 2 triệu
  đồng/tháng (600 - 1200 kWh/tháng)
 • Nhu cầu trung bình

  Hệ thống 4 - 5 kWp cho gia đình dùng điện 2 - 3 triệu
  đồng/tháng (1200 - 1800 kWh/tháng)
 • Nhu cầu cao

  Hệ thống 6 - 8 kWp cho gia đình dùng tiền điện 3 - 4 triệu
  đồng/tháng (1800 - 2400 kWh/tháng)

Doanh nghiệp

 • Hệ thống Cơ bản

  Hệ thống 50 kWp trở xuống thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử
  dụng điện dưới 50 triệu/tháng.
 • Hệ thống Trung bình

  Hệ thống 50 - 100 kWp thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử
  dụng điện 50 - 100 triệu/tháng.
 • Hệ thông Nâng cao

  Hệ thống 100 kWp trở lên thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử
  dụng điện trên 100 triệu/tháng.

TIN TỨC

Phát triển năng lượng tái tạo: Tiềm năng bị bỏ ngỏ

Là quốc gia có tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào, đặc biệt là năng lượng mặt trời và năng lượng gió, phát triển nguồn năng lượng xanh được các chuyên gia khuyến cáo là hướng đi thông minh cho Việt Nam, tránh phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu...

Đối tác