Chứng nhận và Giải thưởng

Chứng nhận và Giải thưởng 
       
- Năm 2007: Chứng nhận đạt danh hiệu cửa hàng xây dựng điện
- Tháng 11 năm 2013: Giải thưởng xây dựng văn phòng đạt loại tốt thành phố atsugi tỉnh kanagawa
- Tháng 11 năm 2014: Giải nhất cuộc thi tay nghề tỉnh kanagawa   - Giám đốc đại diện: Hiroki Inoue
- Tháng 4 năm 2015: Danh hiệu nghệ nhân kiến trúc tại tokyo
- Tháng 4 năm 2015:Giấy chứng nhận sự đánh giá cao (Quỹ liên kết công ích CIELF)
- Tháng 8 năm 2015: Chứng nhận giải thưởng xây dựng thành phố atsugi tỉnh kanagawa, Nhật Bản