Giới thiệu chung

Công ty Cổ Phần Koyo Densetsu năm 2013 với mục tiêu trở thành một công ty chuyên về xây dựng điện,năng lượng sạch. Để hỗ trợ ngành công nghiệp, chúng tôi hy vọng công ty lớn mạnh với mục tiêu đáp ứng với những thay đổi trong tương lai, bằng cách giáo dục đội ngũ kỹ sư trẻ và ứng dụng công nghệ tiên tiến.
Và 100 năm sau, tôi tin rằng Koyo Densetsu là một công ty có giá trị với xã hội, chúng tôi luôn giữ vững phương trâm “vì khách hàng” tất cả nhân viên sẽ cùng phát triển

Lĩnh vực Hoạt động

Xây dựng và cải tạo trạm biến áp và hệ thống điện cao thế. Cửa hàng, xây dựng nhà máy, công trình xây dựng mới, cải tạo, cung cấp điện, thiết bị đo đạc.