Phát triển năng lượng tái tạo: Tiềm năng bị bỏ ngỏ

Là quốc gia có tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào, đặc biệt là năng lượng mặt trời và năng lượng gió, phát triển nguồn năng lượng xanh được các chuyên gia khuyến cáo là hướng đi thông minh cho Việt Nam, tránh phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu...